Landschaftsforschungszentrum e.V. Dresden
Research projects


3. Mapping and assessment of ditches, catchment of reservoir Carlsfeld
Duration2007-2008
SponsoringLTV Sachsen
ResearcherDr. Karsten Grunewald, Dr. Jörg Scheithauer
Co-operation
Information


4. Monitoring in the upper Ore Mountains, catchment of reservoir Carlsfeld
Duration2008-2009 auf Basis der Arbeiten seit 2002
SponsoringLTV Sachsen
ResearcherDr. Karsten Grunewald, Dr. Jörg Scheithauer
Co-operationSBS, TRIWAMO, UFB Plauen u.a.
Information>> Carlsfeldprojekt
>> Thesen zum Huminstoffanstieg

pages123
LFZ e.V., © 2021